Biegunka u psa

Enterol – drożdżowy probiotyk na biegunkę u psa

Saccharomyces boulardii to szczep drożdży stosowany w zapobieganiu i leczeniu różnych rodzajów biegunek. Dość długo spierano się czy jest szczepem odrębnym od zwykłych drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae. Dopiero skomplikowane badania wysoko czułym sprzętem pozwoliły odkryć istotne różnice.Saccharomyces boulardii okazał się być konkurencyjny w stosunku do innych drożdżaków choćby przez fakt, że dobrze znosi ciepłotę organizmu gospodarza (nawet 37C), jest odporny na kwasy żołądkowe i żółciowe oraz nie ulega zniszczeniu przez antybiotyk. To czyni go doskonałym probiotykiem wspierającym gospodarza w walce z biegunką po-antybiotykową, co zostało dobrze udokumentowane w literaturze medycznej. Z 10 przeprowadzonych randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych na dorosłych,
8 wykazało skuteczność w zapobieganiu wystąpienia biegunki w porównaniu do grupy kontrolnej.
Niestety jeśli chodzi o zakażenia bakterią Clostridium difficile, która wywołuje szereg poważnych chorób jelit, przeprowadzono zbyt mało badań upoważniających do twierdzenia, że S.boulardii rzeczywiście jest skuteczny w walce z tym mikrobem. Nieco lepsze wyniki osiągnięto w leczeniu biegunki podróżnych gdzie przeprowadzono aż 12 randomizowanych badań klinicznych na rozległych grupach pacjentóworaz w zakażeniach Helicobacter pyroli, gdzie podawanie probiotyku zmniejszyło skutki uboczne tzw. potrójnej terapii.2

Obiecujące rezultaty w przypadku lambliozy (giardioza) otrzymano w małym badaniu przeprowadzonym w Turcji – pacjentom podzielonym na grupę eksperymentalną i kontrolną podawano Saccharomyces boulardii lub placebo podczas standardowej kuracji metronidazolem. Objawy biegunki obecnej przy infekcji ustąpiły mniej więcej w tym samym czasie u obu grup, jednak w grupie otrzymujące probiotyk nie odkryto cyst giardii w kale, podczas gdy wciąż były obecne u 17 % pacjentów otrzymujących placebo.1


Probiotyk może leczyć i może zabić…

Niestety każdy medal ma dwie strony. Pomimo, że w żadnym badaniu klinicznym nie stwierdzano skutków ubocznych poważniejszych niż zaparcie czy wzmożone pragnienie to jednak do 2009 roku zanotowano około 100 przypadków fungemii czyli zakażenia krwi grzybami, w tym przypadku drożdżami Saccharomyces boulardii.2 Okazało się to na tyle poważnym zagrożeniem, iż w listopadzie 2017, EMA ( Europejska Agencja Leków) wydała rozporządzenie zmieniające stosunek korzyści do ryzyka w stosowaniu probiotyku zawierającego Saccharomyces boulardii u osób ciężko chorych lub z obniżoną odpornością – gdyż ta grupa pacjentów najbardziej narażona jest na zakażenie.3

Drożdże mogą skazić powietrze już po samym otwarciu kapsułki z probiotykiem, mogą też być przenoszone na dłoniach personelu medycznego (nawet po dokładnym umyciu rąk), początkowo przypuszczano więc, że grzyb przedostaje się do krwi poprzez skażenie cewnika podłączonego do żyły centralnej co ma miejsce u hospitalizowanych pacjentów. Niestety pojawiły się też przypadki fungemii dowodzące, że u osób z upośledzoną odpornością może też nastąpić translokacja grzyba z jelit bezpośrednio do krwioobiegu. 4

Fungemia jest bardzo ciężką chorobą z wysoką (nawet do 30%) śmiertelnością.


Saccharomyces boulardii (Enterol) dla psów

Nie ma wielu danych na temat stosowania tego probiotyku u psów. W 2007 na Katedrze Medycyny Weterynaryjnej na uniwersytecie w Ankarze przeprowadzono chyba pierwsze badanie kliniczne na 24 psach.5 U podzielonych na 3 równe grupy zwierząt wywoływano biegunkę jako skutek uboczny zastosowania antybiotyku, po czym I grupa nie otrzymywała probiotyku, II grupa otrzymała probiotyk już po wystąpieniu biegunki, a III grupie podawano probiotyk razem z antybiotykiem.

Żaden pies w grupie III nie dostał biegunki co wskazywałoby na skuteczność probiotyku o ile podawany jest razem z antybiotykiem. Badano też zawartość krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w odchodach zwierząt by stwierdzić ich znaczne zmniejszenie oraz dłuższy powrót do normy u psów nie otrzymujących probiotyku.

W 2014 roku przeprowadzono kolejne małe badanie tym razem we Włoszech.6

Do badania włączono psy zdrowe oraz psy z rozpoznanym IBD (nieswoiste zapalenie jelit) dodatkowo niektóre mogły wykazywać objawy enteropatii z utratą białka. Zwierzęta miały swoich właścicieli, czyli było to niejako badanie na zasadach ambulatoryjnych. Wszystkie psy były w wieku około 4 lat, głównie owczarki niemieckie i rottweilery.

Saccharomyces boulardii podawano psom zdrowym i chorym, wydzielono także 10 zwierząt chorych, które otrzymywały placebo. W trakcie kuracji probiotykiem nie zaprzestano podawania już wcześniej przyjmowanych przez zwierzęta leków.

Wnioski z badania: wyniki kliniczne (w tym stężenia albumin u psów z enteropatią z utraty białka) znacznie poprawiły się u psów otrzymujących probiotyk w porównaniu do grupy placebo, jednak ocena endoskopowa jelit nie wykazała znaczących różnic u obu grup zwierząt. Zdrowe psy nie wykazały żadnych skutków ubocznych podczas terapii probiotykiem.

Te małe, pilotażowe wręcz badania, choć obiecujące, są jednak zbyt skąpe by dostarczyć niezbitych dowodów naukowych nie tylko na skuteczność ale i ryzyko stosowania Saccharomyces boulardii u psów, biorąc zaś pod uwagę „ludzkie” ostrzeżenie o niebezpieczeństwie fungemii, sądzę, że należałoby z ostrożnością stosować ten probiotyk u psów starszych, krytycznie chorych czy z mocno obniżoną odpornością.

 


 

Bibliografia:

1 Lynne V McFarland. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients.World J Gastroenterol. 2010 May 14; 16(18): 2202–2222. Dostępne na dzień 05.04.2018 pod adresem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868213/

2Theodoros Kelesidis, Charalabos Pothoulais. Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders.Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125. Dostępne na dzień 05.04.2018 pod adresem : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296087/

3European Medicines Agency Science Medicines Health. Dostępne na dzień 05.04.2018 pod adresem :http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_update_single_assessment/2017/11/WC500238766.pdf

4Julie Bjerre Thygesen, Henning Glerup, and Britta Tarp. Saccharomyces boulardii fungemia caused by treatment with a probioticum. BMJ Case Rep. 2012;

Dostępne na dzień 05.04.2018 pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316799/

5Mustafa Sinan Aktas, Mehmet Kazim Borku, and Yunusemre Ozkanlar.

Efficacy of Saccharomyces Boulardii as a probiotic in dogs with Lincomycin induced diarrhoea. Bull Vet Inst Pulawy 51, 365-369, 2007 . Dostępne na dzień 05.04.2018 pod adresem: http://www.piwet.pulawy.pl/jvetres/images/stories/pdf/20073/20073365370.pdf

6 Bresciani, D’angelo, Fracassi, Galuppi, Diana, Linta, Bettini, Morini, Pietra. Efficacy of Saccharomyces boulardii in the treatment of dogs with chronic enteropathies. Randomized double blind placebo-control study

Alma Mater Studiorum – University of Bologna- Department of Veterinary Medical Sciences ORAL PRESENTATION JAN 2014

Dostępne na dzień 05.04.2018 pod adresem: http://www.scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/risorse/files/dottorati-xxix-ciclo/BrescianiFrancescaFebbraio201529ciclo.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *