Biegunka u psa

Enterogast – weterynaryjny lek na receptę na biegunke u psa

Mam nadzieję, że ten preparat można podać choremu na biegunkę psu, tylko z recepty i pod nadzorem weterynarza, ponieważ zawiera neomycynę i sulfaguanidynę.

Neomycyna jest uważana za najbardziej toksyczną z grupy antybiotyków aminoglikozydowych. U ludzi stosowana jest obecnie głównie zewnętrznie w postaci kropli do oczu czy maści na ropne choroby skóry.

Nefrotoksyczność jest najczęściej zgłaszanym skutkiem ubocznym stosowania neomycyny u zwierząt. Może być zależna od dawki i czasu stosowania, współistniejących chorób, w tym choroby zapalnej żołądka i jelit lub upośledzenia działania nerek oraz wcześniejszego lub równoczesnego podawanie niektórych leków – np.furosemidu.1

Domięśniowo podana neomycyna może być dla psa śmiertelna, nawet w małej dawce. Wygląda na to, że trudno też do końca określić bezpieczne dawki doustne. W przeprowadzanych w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku badaniach, za bezpieczną dla nerek uznano dawkę 100 mg/kg wagi ciała, podawaną wyłącznie doustnie.2 Kolejne badanie z 1952 roku dało ciekawe wyniki, warte przytoczenia. Otóż psom podawano doustnie 400 mg/kg neomycyny przez 2 do 10 dni. W ciągu 24 do 48 godzin ilość bakterii z grupy Coli w badanych próbkach kału zmniejszyła się drastycznie lub w ogóle nie została wykryta. U zwierząt którym neomycyna była podawana przez 10 dni – w 6 dniu leczenia odnotowano pojawienie się opornego szczepu bakterii E. Coli.2 Według mnie sugeruje to, że duża i potencjalnie niebezpieczna (jeśli chodzi o skutki uboczne) dawka leku i tak była za niska aby zapobiec tworzeniu przez bakterie tzw. biofilmu (to taka kołderka, którą bakterie produkują aby się pod nią skryć). Dowiedziono, że niektóre leki podane w stężeniach nie hamujących wzrostu bakterii zwiększają paradoksalnie ich zdolność do tworzenia biofilmu, co oczywiście skutkuje przeżywalnością najlepiej ukrytych pod „kołderką” osobników.3

Aby zmniejszyć potencjalne skutki uboczne neomycyny, Australijczycy w obszernej monografii tego leku opublikowanej w 2017 roku4 rekomendują podanie zwierzętom jednorazowej dawki dobowej zamiast kilku mniejszych oraz czas kuracji maksymalnie 5 dni w przypadku np. salmonelli. Powołując się na przeprowadzone w 1988 roku badania na ludziach podkreślają jednak, że w miarę bezpieczne jest podawanie leków z grupy aminoglikozydów w niskich dawkach dobowych przez maksymalnie 2 do 3 dni.

Drugim składnikiem Enterogastu jest sulfaguanidyna, chemioterapeutyk z grupy sulfonamidów (prawie nie stosowany już u ludzi), który również przyczynić się może do wielu działań niepożądanych. Na pewno ograniczeniem w stosowaniu sulfonamidów są też choroby wątroby i nerek. Długotrwała terapia sulfonamidami może skutkować zapaleniem rogówki i spojówki u psa5 lub negatywnym oddziaływaniem leku na tarczycę (wykazano, że psy są gatunkiem wrażliwym na działanie sulfonamidów pod względem działania niepożądanego na tarczycę6).

Last but not the least – czyli na końcu, ale to nie znaczy, że mniej ważne – długotrwałe stosowanie sulfonamidów w lecznictwie nauczyło bakterie jak się bronić i spowodowało zjawisko oporności wielu szczepów wobec tego leku. Czyli tak jakby coraz mniej leczą, a coraz bardziej trują…

Biorąc to wszystko pod uwagę, stosujmy Enterogast u psów ostrożnie, zawsze pod kontrolą weterynarza, który oceni czy korzyści z niego płynące przewyższą ryzyko.

 

 


 

Bibliografia:

1Kahn, C.M (ed.).; The Merck Veterinary Manual 10th Edition. Merck & Co. Whitehouse Station NJ. 2010, p. 2278]

Dostępne na dzień 07.04.2018, pod adresem: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+1404-04-2

NEOMYCIN.First draft prepared by J.E.M. van Koten-Vermeulen and Dr.F.X.R. van Leeuwen Laboratory of Toxicology National Institute of Public Health and Environmental Protection Bilthoven, Netherlands

Dostępne na dzień 07.04.2018, pod adresem: http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v34je07.htm

3 Julia Zaitseva , Vladimir Granik , Alexandr Belik , Olga Koksharova , Inessa Khmel a,

Effect of nitrofurans and NO generators on biofilm formation byPseudomonas aeruginosa PAO1 and Burkholderia cenocepacia 370.

Laboratory of Regulation of Expression of Microorganisms’ Genes, Institute of Molecular Genetics, Russian Academy of Sciences,Kurchatov Sq. 2, Moscow 123182, Russia

Dostępne na dzień 07.04.2018, pod adresem: https://www.researchgate.net/profile/O_Koksharova/publication/260675192_Effect_of_nitrofurans_and_NO_generators_on_biofilm_
formation_by_Pseudomonas_aeruginosa_PAO1_and_Burkholderia_cenocepacia_370_Zaitseva_J_Granik_V_Belik_A_Koksharova_
O_Khmel_I_Res_Microbiol_2009_Jun1605/links/58c6928caca272e36dde6790/Effect-of-nitrofurans-and-NO-generators-on-biofilm-
formation-by-Pseudomonas-aeruginosa-PAO1-and-Burkholderia-cenocepacia-370-Zaitseva-J-Granik-V-Belik-A-Koksharova-O-Khmel-I-Res-Microbiol-2009-Jun.pdf

4 Neomycin:target animal safety risk assessment report.Source: Licensed from the Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia Licence.

Dostępne na dzień 07.04.2018, pod adresem: https://apvma.gov.au/sites/default/files/publication/26381-neomycin-tas-risk-assessment-report_0.pdf

5Morgan RV, Bachrach A Jr Keratoconjunctivitis sicca associated with sulfonamide therapy in dogs. J Am Vet Med Assoc. 1982 Feb 15;180(4):432-4

Dostępne na dzień 07.04.2018, pod adresem https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6120925

Systems Toxicologic Pathology. Thomas J. Rosol, … Catherine Sutcliffe, in Haschek and Rousseaux’s Handbook of Toxicologic Pathology (Third Edition)2013. Dostępne na dzień 07.04.2018, pod adresem: https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/sulfaguanidine

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.