Choroby jelit u psów

IBD -nieswoiste zapalenie jelit u psa oraz jego Pana (podsumowanie)

„Na przełomie XX i XXI wieku nieswoiste zapalenie jelit stało się chorobą globalną, której częstość występowania wzrasta w krajach uprzemysłowionych, gdzie społeczeństwa stały się bardziej zurbanizowane. Chociaż zapadalność stabilizuje się w krajach zachodnich, obciążenie pozostaje wysokie, ponieważ rozpowszechnienie przewyższa 0,3%. Dane te podkreślają potrzebę badań nad zapobieganiem nieswoistym zapaleniom jelit i innowacjami w systemach opieki zdrowotnej w celu opanowania tej…

Czytaj więcej