Choroby jelit u psów

Limfocytarno-plazmocytarne zapalenie jelit u psa czyli niekompetentne limfocyty.

Limfocyty to rodzaj krwinek białych – niby białe a w rozmazie krwi pod wpływem użytego odczynnika wybarwiają się na niebiesko. Taka mała zmyła na dobry początek 🙂 Krwinki białe są armią wystawianą przez układ odpornościowy organizmu do strzeżenia jego suwerenności. Na początku przechodzą szkolenia, w których uczą się ustalać kto wróg a kto przyjaciel, przekazując dane do systemu, który tworzy…

Czytaj więcej